You are here

Danışmanlık Hizmetleri

Hoşgeldiniz!

Muhtemelen bu sayfayı ilk defa ziyaret ediyorsunız,

Danışmanlık ihtiyacınız olduğunu düşündünüz ve Google bir arama yapmaya karar verdiniz,

ya da Danışmanlık vb bir internet sitesi üzerinde linke tıkladınız ve kendinizi bu sayfada buldunuz.

Bir çok danışmanlık konusu var. Finans ve Hukuk danışmanlığı yaygın olarak bilinen ve ücret ödemekte genelde pazarlık bile yapmadan danışmanlık aldığımız konular.

Ama diğer danışmanlık konuları başımız sıkışmadan aramadığımız ve genelde fikir sahibi olduğumuz konular olduğu için danışmana ücret ödemekte sıkılıp, rahatlıkla pazarlık yapabiliyoruz.

Ne yazık ki, Türkiye'de de Dünya'da olduğu gibi tüm alanlarda derinlemesine bilgi sahibi ve her şeyi bilen bir danışman ya danışman firma yok.

Danışman ve/veya Danışman Firma; belli alanlarda tecrübe ve bilgi sahibidir. Danışman rahatlıkla tecrübe sahibi olduğu konularda danışmanlık verebilir, bilgi sahibi olduğu konularda da sizi yönlendirebilir ya da bir çalışman olarak sizin için bu konuyu derinlemesine araştırıp öğrenebilir. Bu araştırma ve yeniden öğrenme dönemi danışman için sizin kendi başınıza araştırıp öğrenmenizden daha hızlı bir süreçtir.

Yapmanız gereken öncelikle danışmaya ihtiyaç duyduğunuz konuyu tüm detayları ile danışmana aktarmak, ardından da danışmanın sizi yönlendirmesine izin vermek.

5th Core Danışmanlık Hizmetleri

* Tübitak Projeleri Danışmanlığı

Arge Destek Programı Danışmanlık Prosesi

KOBİ Ar-Ge (1507)

250 kişiden az personeli olan ve 25 milyon TL'den daha az cirosu olan KOBİ'ler başvurabilir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır

* Avrupa Birliği Uyum Projeleri, İhaleler ve Hibe Fonları Danışmanlığı (Teklif ve Dosya Hazırlığı, Proje Yönetimi)

* Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Danışmanlığı (Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Planlı Bakım, Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Bilgi Sistemleri, E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme ERP ve Süreç Danışmanlığı, Malzeme Danışmanlığı, Makine Teçhizat Seçimi, Yeni teknoloji Adaptasyonu, Yeni teknoloji kurulması, Uygulama, Internet ve veri güvenliği, dosya yönetimi, Doküman Yönetimi, Intranet ve portal projeleri, Stok Yönetimi ve Barkod Projeleri, Otomasyon, Geçiş Kontrol Sistemleri, Personel Devam Kontrol Sistemleri, Özel Yazılımlar

* Kalite Sistemleri Danışmanlığı ( ISO, TSE , CE )

* Marka & Patent Danışmanlığı ( Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model )

* Girişimcilik (Hayal- Hedef- Strateji, Başarma Cesareti Stratejisi, İş Kurma ve Geliştirme, Branding-Markalaşma)

* Yönetim ( Kurumsal Kültür, Yönetim Modelleri, Zaman Yönetimi, Personel Politikalari, Performans Değerlendirme, Personel Seçimi, Kariyer Planlaması, Değişime Uyum, Vizyon, Stratejik Planlama, Takım Kurma, Motivasyon)

* Satış ( Pazarlama Stratejileri, Satış Organizasyonu, Takım Kurma, Motivasyon, Hedef, Başarı, Piyasa Araştırması, Yeni Pazarlarlama Planı, Doğru Teklif / Doğru Fiyatlandırma

* Üretim (Ürün Gelistirme, Üretim Yönetim Sistemi, Üretim Planlama, Üretim Teknikleri, Yeni Üretim Tekniklerinin Firmaya Uyarlanması, Malzeme Yönetimi)

* Finans (Muhasebe ve Denetim Sistemi, Maliyet Etüdleri, Yatırım Analizleri, Makine Teçhizat Seçimi, Malzeme Danışmanlığı )

* Kişisel Gelişim (Liderlik, Motivasyon, Satış Ve Pazarlama, Vizyon, Hedef , Başarı Stratejileri, Takım Kurma, İş Geliştirme, Markalaşma, Uluslar Arası İş Kurma, Danışmanlık, Zaman Planlama, Kişilik Analizi)

5th CORE