You are here

Kırsal Kalkınma Destekleri - IPARD 2

Submitted by alptolga on 1 July, 2016 - 14:45

 

5th Core Danışmanlık olarak Kırsal Kalkınma Desteklerinde IPARD 2 kapsamında hizmet vermekteyiz. 

IPARD : 2006 yılında AB tarafından tüzüğü oluşturulan IPA programının (İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı) beşinci bileşeni olan IPARD (Kırsal Kalkınma Bileşeni) Türkiye için çok önemli bir program.

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

 

IPARD I (IPARD 1) :  2007- 2013 arasındaki dönemi kapsar ancak bu kapsamda  IPARD 1 - 15. çağrı 30.10.2015 tarihinde sonlanmıştır.

IPARD II  (IPARD 2) :  2014 - 2020 arasındaki dönemi kapsar

 

IPARD 2 - 1 Çağrı  BAŞVURU TARİHLERİ

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) : 25 Ocak 2016-26 Şubat 2016
 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)  : 29 Şubat 2016-25 Mart 2016
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) :   28 Mart 2016-22 Nisan 2016

 

IPARD 1 Kırsal Kalkınma Destekleri

101 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 • 101-1 - Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • 101-2 - Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

 • 103-1 - Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 - Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 - Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 - Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 - Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar

 • 302-1 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • 302-2 - Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 • 302-3 - Kırsal Turizm
 • 302-4 - Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

IPARD 2 Kırsal Kalkınma Destekleri

101 - TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103 - TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

 • 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 - ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

 • 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
 • 302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
 • 302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
 • 302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
 • 302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği
 • 302-6 Makine Parkları
 • 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

 

DESTEKLENEN İLLER

DesteklenenIller.png

 

1.Uygulama Dönemi: (20 İl)

 • Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.

2.Uygulama Dönemi: (22 İl)

 • Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.