You are here

Tübitak Ar-ge Danışmanlık

Tübitak Ar-Ge Danışmanlık hizmetimiz, size ar-ge işinize odaklanırken prosedürlerin bizim tarafımızdan yürütülmesi ya da Tübitak destekleri ile yürüteceğiniz projenin tüm süreçlerini sizle birlikte yürütmemizi kapsar. Daha önce ar-ge projesi yapmamış olabilirsiniz, bu durumda gerçekten ar-ge tanımına uyan bir proje mi yapmıyor olabilirsiniz. Projenizi dinleyip gerekli analizleri yaptıktan sonra projenizin ar-ge kapsamına girmesi için revize ediyoruz. Unutmayın ar-ge kapsamında geliştireceğiniz projeyi ticarileştirmek ya da ortaya ticari bir ürün çıkartabilmek her şeyden daha önemli.

KOBİLER !!!

TÜBİTAK yeni ürün geliştirmenizde ilk 3 projeniz için proje başına 375.000 TL'ya kadar hibe desteğinde bulunuyor.

(Süreç her kobi için farklı olabilir, bu bedelden daha fazla veya daha az hibe desteği alabilirsiniz, bilgi almak için bizimle iletişime geçin)

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

 

Tübitak Projeleri Danışmanlığı

Teknogirişim Projesi Danışmanlığı (1512)

Destek Süresi

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir. 

Destek Miktarı

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için;

a) Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.

b) Teknogirişim sermaye desteği üst sınırları Bilim Kurulu tarafından arttırılabilir.

c) İş planına, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan teknogirişim sermaye desteği üst sınırı destek süresince uygulanır.

Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

KOBİ Ar-Ge (1507)
250 kişiden az personeli olan ve 25 milyon TL'den daha az cirosu olan KOBİ'ler başvurabilir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır

Sanayi Ar-Ge
Bütçe sınırı yoktur, projenin kabul edilmesi durumunda %50'si Tübitak tarafından karşılanır.
 

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (1511)

Dönemsel çağrılarla, süreler ve destek miktarları açıklanmaktadır.